Vår arv

Året var 1853, stedet den værharde vestnorske kystlinjen. Den nyutdannede industrimannen Ole Andreas Devold skulle bygge et samfunn og grunnlegge en bedrift som har stått støtt i snart 170 år.

Black and white photo from the 50's. A concentrated man doing tests in the laboratory.
Black and white advertising poster from the 30's or 40's. A handsome gentleman dashing dressed in Devold's  Blueshirt