Dyrevelferd

Kvaliteten på ulla er avhengig av hvordan dyrene har det, derfor ligger «De Fem Frihetene for Dyrevelferd» alltid i bunn hos gårdene vi samarbeider med. Ingen av gårdene Devold samarbeider med praktiserer den omstridte behandlingen mulesing, og vi handler ingen ull uten at det foreligger et sertifikat om at sauene ikke er blitt utsatt for mulesing.