Devold Tekstil Gruppen - Redegjørelse etter åpenhetsloven