Mindre forbruk

I gjennomsnitt kaster hver nordmann 23 kg klær hvert år og kjøper nye klær tilsvarende 14 kg. Vi eier for mange plagg som knapt blir brukt før de kastes.