Devold siden 1853

Noen ganger låner vi ting fra fortiden for å skape en bedre fremtid.

Vi i Devold har tatt valg i over 165 år. Vi velger langsiktige forhold til våre ansatte, metoder som er skånsomme for både dyr og miljø, og der det er mulig, velger vi å ikke bruke plast. Vi tar valg som skaper en bedre fremtid for oss og planeten vår.

Polarhistorie

Devolds suksess falt sammen med de første store polarekspedisjonene på slutten av 1800-tallet

Les mer

Vår arv

Året var 1853, stedet den værharde vestnorske kystlinjen.

Les mer